Description

Name of Jornalists: Jabran Peshimam, Shakeel Anjum, Tanveer Qaiser Shahid, Saleh Zaafir, Jamshaid Rizwani, Khalique Kiyani, Arif Nizami, Rameeza Nizami, Umar Mujeeb Shami, PJ Mir, Khalid Qayyum, Imtinan Shahid, Farooq Faisal Khan, Salim Safi, Mujahid Bralvi, Khushnood Ali Khan, Jabbar Khattak, Rauf Klasra, Sardar Khan Niyazi, Fareeha Idrees & Asma Chaudhry