Description

Dunya @ 8 with Malick (Kiya Baldiyati intekhabaat, MQM aur PPP ko hamesha ke liye daur kerdeingay?) – 22nd July 2013