Description

Watch 60 Minute 12th August 2013 on Samaa News Zafar Ali Shah, Kamran Shafi, Jaiwati Malhor, Shah Mahmood Qureshi – (Sarhad Par Kuch Tano Hai Kya…Pata Tu Karo Kahi Chonao Hai Kya ?)